Jaki jest cel niniejszej polityki prywatności?

Polityka prywatności ma na celu dostarczenie Ci jasnych informacji o tym kim jest, jak pozyskuje i dlaczego oraz w jakim celu i jak długo firma KA:MA Consulting Co. sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe lub kto ma do nich dostęp. Zawiera także informacje o przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem przez KAMA Maciej Bieniasz Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z nią przed udostępnieniem swoich danych.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem udostępnionych danych osobowych jest firma KAMA Maciej Bieniasz.

Jak się skontaktować z KA:MA Consulting Co. sp. z o.o.?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie Polityki prywatności albo przetwarzania przeze KA:MA Consulting Co. sp. z o.o. Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila: kontakt@kama-consulting.pl.

Jakie dane osobowe przetwarza KA:MA Consulting Co. sp. z o.o.?

KAMA Maciej Bieniasz przetwarza wyłącznie podstawowe informacje na Twój temat (wskazane poniżej, a ograniczone do danych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy) i tylko pozyskane w następujący sposób:

  • informacje, które uzyskujemy na podstawie Twojej interakcji ze stroną https://kama-consulting.pl/.

Nigdy nie prosimy o udostępnianie jakichkolwiek szczególnej kategorii danych osobowych ani nie zamierzamy takowych gromadzić.

Dlaczego KAMA Maciej Bieniasz przetwarza dane osobowe?

KAMA Maciej Bieniasz gromadzi Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci skorzystanie z udostępnionych za pośrednictwem strony https://kama-consulting.pl/ funkcji w postaci formularza kontaktowego. W tym zakresie przetwarzamy dane osobowe w postaci Twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email. Dane przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony, tj. art. 6 ust. 1 f) RODO)).

Nie wykorzystamy Twoich danych osobowych w żadnym innym celu.

KAMA Maciej Bieniasz zbiera informacje o Twoim korzystaniu ze strony https://kama-consulting.pl/ poprzez ciasteczka (pliki cookie). Robimy to, aby dopasować i spersonalizować Twoją interakcję ze stroną https://kama-consulting.pl/, a także w połączeniu z informacjami o jej użytkowaniu przez innych odwiedzających, poprawiać jej treści, wygląd i skuteczność. Szczegóły znajdują się w naszej Polityce Ciasteczek – zapoznaj się z nią zanim zaczniesz korzystać ze Strony.

W jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe oraz komu są udostępniane?

KA:MA Consulting Co. sp. z o.o. dba o ochronę Twoich danych osobowych stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne i nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom spoza obszaru Wielkiej Brytanii i/lub Unii Europejskiej.

Do niektórych zadań związanych z naszą stroną – takich jak hosting czy kwestie funkcjonalności, zatrudniamy usługodawców, z których część w ramach świadczonych dla nas usług również przetwarza Twoje dane osobowe.

W stosunku do udostępnionych nam danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Źródłem pozyskania przez nas danych osobowych jest zawsze osoba, której dane dotyczą.

Jak długo KA:MA Consulting Co. sp. z o.o. przechowuje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim są przetwarzane, a zatem:

  • w zakresie formularza kontaktowego: przez okres 1 miesiąca od momentu udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza pytanie.

Po odpadnięciu celu przetwarzania Twoich danych są one trwale usuwane.

Jakie są Twoje prawa?

Odnośnie przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, w tym:

  • prawo do dostępu i uzyskania kopii Twoich danych osobowych;
  • prawo do korekty błędnych bądź niekompletnych danych osobowych;
  • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia bądź sprzeciwu dla przetwarzania Twoich danych osobowych przez KAMA Maciej Bieniasz;
  • prawo do wycofania swojej zgody na ich przetwarzanie przeze mnie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo do przenoszenia Twoich danych innemu administratorowi.

Jak złożyć skargę lub wniosek celem skorzystania z przysługujących Ci praw?

Proszę o kontakt za pomocą adresu email: kontakt@kama-consulting.pl w razie chęci skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Ci praw. Do każdego z przysługujących Ci praw odniesiemy się bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, z zastrzeżeniem odmiennych zapisów RODO.

Przysługuje Ci również prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).